Privacy Beleid

VyprVPN Service

Welke Data Golden Frog Bijhoudt Van VyprVPN Sessies:

Wanneer een gebruiker verbinding heeft met VyprVPN, behouden we elke keer de volgende informatie gedurende 30 dagen: het originele IP adres, het VyprVPN IP adres dat de gebruiker gebruikt heeft, de verbinding start en eind tijd, en het totaal aantal van gebruikte bytes.

Waarom Golden Frog VyprVPN Sessie Data Bijhoudt:

We behouden VyprVPN sessie data gedurende 30 dagen voor gebruik met facturatie problemen, troubleshooting, dienst evaluatie, TOS problemen, AUP problemen, en om misdaden te behandelen die in de dienst gebeurd zijn.

Welk Golden Frog verzamrlt Niet van VyprVPN Sessies?:

  • Het verkeer van de gebruiker of de inhoud van communicaties wordt niet gelogd.
  • Voert geen diepgaande inspectie van uw verkeer uit, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Voert geen oppervlakkige pakketinspectie uit van uw verkeer, tenzij dit door de klant gevraagd wordt omwille van een firewall.
  • Discrimineert niet tegen apparaten, protocolen of toepassingen (applicaties). Golden Frog is network-neutraal.
  • Onderdrukt uw internetverbinding niet.
  • Schat geen begrensde internetverbinding.

VyprDNS Dienst

Golden Frog's VyprDNS service registreert geen informatie.

Algemeen

Hoe Golden Frog reageert op burgerlijke onderzoeken:

Golden Frog zal de identificatie-informatie van de gebruiker niet verkopen of op een andere manier onthullen - minimale informatie op een redelijke manier berekent om te identificieren en niets meer - of informatie over gebruik aan speurders, advocaten, of agentschappen tenzij we hiertoe worden verplicht door een rechtbank met jurisdictiebevoegdheid in dit domein. Als er een rechtszaak plaatsheeft, dan zal het lid op de hoogte worden gebracht zodat zij de kans hebben om de afstand van persoonlijke informatie te bestrijden.

Hoe Golden Frog reageert op strafrechtelijke onderzoeken:

Golden Frog werkt volledig mee met de agentschappen voor de rechtshandhaving, maar er moet echter een dagvaarding overhandigd worden voordat Golden Frog de indentificatie van een lid weergeeft - minimale informatie die redelijkerwijs gebruikt kan worden ter identificeren en niet meer. In een strafrechtelijk onderzoek is het wettelijk voorgeschreven datGolden Frog het feit van het onderzoek niet bekend maakt aan de deelnemer.

Wat Golden Frog Verzamelt vanwww.goldenfrog.com:

Golden Frog verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie van eind-gebruikers alleen via deinzending van web forumulieren, vooral om de aankoop van diensten en ondersteuning mogelijk te maken en andere gesprek toe te laten. Deze persoonlijk identificeerbare informatie is gekoppeld aan je account en kan informatie bevatten zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie en/of fysiek adres. Golden Frog verzamelt tevens anonieme informatie over hoe bezoekers gebruikmaken van onze website; bijvoorbeeld, Golden Frog maakt gebruik van web analysesoftware om het in totaal het aantal ontvangen unieke bezoeken aan de web pagina's bij te houden , alsook de domeinen waar de gebruikers afkomstig van zijn samen met vele andere punten van de analytische gegevens. Door het gebruik van web analysesoftware, kan de website Golden Frog " cookies" om te volgen hoe gebruikers gebruikmaken van onze website. Een cookie is een stukje van de gegevens die de webserver opslaat op de browser van de PC en die de webbrowser vervolgens terug naar de webserver voor toekomstige aanvragen stuurt, dit vergemakkelijkt de identificatie van de gebruiker wanneer deze de website opnieuw bezoekt.Hoewel veel van de informatie die wij van gebruikers op deze manier verzamelen niet persoonlijk identificeerbaar is , kan het worden gekoppeld worden aan persoonlijk identificeerbare informatie welke de gebruikers vrijwillig aan ons via onze website verstrekken.

HoeGolden Frog ingewonnen informatie gebruikt van www.goldenfrog.com:

Golden Frog gebruikt geen persoonlijke identificeerbare informatie verzameld via onze website om gebruikers te benaderen met betrekking tot producten en diensten die door Golden Frog geleverd worden. We delen geen persoonlijke identificeerbare informatie met geaffilieerden, onafhankelijke aannemers, zakenpartners of externe instanties voor marketing doeleinden of andersins. We behouden uw gegevens privé.

V.S.-EU Safe Harbor Framework

Golden Frog voldoet aan het VS-EU Safe Harbor-raamwerk zoals uiteengezet door de Department of Commerce in de V.S., met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie. Golden Frog heeft verklaard dat zij zich houden aan de Safe Harbor Privacy-beginselen van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, data-integriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en voor Golden Frog's-certificering kunt u terecht op http://www.export.gov/safeharbor/